Om gebruik te kunnen maken van onze site, moet je je eerst even registreren. Registratie kost niets en verplicht je tot niets. Tijdens de registratie dien je een valide e-mail adres op te geven. Dit e-mail adres wordt vervolgens gebruikt om je een wachtwoord toe te sturen. Zorg er dus voor dat het e-mail adres correct is en je hier toegang toe hebt.

Na registratie kun je op de site onder 'Instellingen' verdere informatie opgeven. Dit is niet verplicht. De informatie die je invult wordt nooit zonder voorafgaande toestemming doorverkocht of doorgegeven aan derden. Ook is de informatie niet zichtbaar voor anderen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Als je je al eerder geregistreerd hebt, maar je weet je wachtwoord niet meer, kun je hier kijken hoe je dit kunt oplossen. Het is doorgaans niet nodig om je voor een tweede keer te registreren.

Inlognaam
E-mail adres